Daňová evidence

 • Vedení daňové evidence dle aktuálních zákonných norem
 • Roztřídění a vylepení dokladů
 • kontrola věcné správnosti dokladů a stanovení předkontace
 • číslování dokladů
 • zápis do peněžního deníku
 • evidence DPH
 • evidence pohledávek a závazků
 • evidence majetku
 • roční závěrka včetně zpracování daňových přiznání
 • přehledy pro zdravotní pojišťovny (OSVČ), včetně doručení příslušné pojištovně
 • přehledy pro správu sociálního zabezpečení (OSVČ), včetně doručení příslušné OSSZ
 • vyhotovení příkazu do banky s novou výší záloh na sociální a zdravotní pojištění (OSVČ)
 • vystavování faktur v účetním systému dle zadaných podkladů, včetně doručení odběrateli (na žádost klienta)
 • vyhotovení sestav dle požadavků klienta
 • zastupování na úřadech
 • vypracování splátkových kalendářů v případě neuhrazených závazků vůči úřadům, včetně žádostí o prominutí penále
 • účetní poradenství