Personalistika

 • přihlášení zaměstnavatele (organizace) ke zdravotním pojišťovnám
 • prihlášení zaměstnavatele (organizace) k příslušné správě sociálního zabezpečení
 • přihlašování zaměstnanců u zdravotních pojišťoven
 • odhlašování zaměstnanců u zdravotních pojišťoven
 • přihlašování zaměstnanců u příslušné správy sociálního zabezpečení
 • odhlašení zaměstnanců u příslušné správy sociálního zabezpečení
 • vyhotovení pracovních smluv a dohod
 • vyhotovení výpovědí a dohod o ukončení PP
 • vyhotovení potvrzení při ukončení PP zaměstnance pro úřad práce
 • zápočtové listy
 • mzdové listy
 • evidenční listy důchodového pojistění
 • vystavování potrvzení pro potřeby zaměstnance (úvěr, hypotéky)
 • přihláška organizace k zákonnému pojištění za zaměstnance
 • právní poradenství