Účetnictví

 • Vedení účetnictví dle aktuálních zákonných norem
 • Roztřídění dokladů a vylepení
 • Kontrola věcné správnosti dokladů a stanovení předkontace
 • Čislování dokladů
 • Zápis do deníku
 • Knihy: tabulková předvaha, hlavní kniha
 • Evidence DPH
 • Evidence majetku
 • Evidence pohledávek a závazků
 • Kniha došlých faktur
 • Kniha vydaných faktur
 • Přehledy a sestavy (rozvaha, výsledovka)
 • Roční závěrka včetně zpracování daňových přiznání a příloh
 • Zpracování statist. výkazů
 • vystavování faktur v účetním systému dle zadaných podkladů, včetně doručení odběrateli (na žádost klienta)
 • vyhotovení sestav dle požadavků klienta
 • zastupování na úřadech
 • vypracování splátkových kalendářů v případě neuhrazených závazků vůči úřadům, včetně žádostí o prominutí penále
 • účetní poradenství